Boxing Match

[AVTORJI] Neža Jurman, Lenka Đorojević, Matej Stupica
[NASLOV] Boxing Match
[TIP] participatorna akcija, instalacija
[VIDEO] Kaja Brezočnik
[FOTO DOKUMENTACIJA] Jasna Jernejšek
[PRIZORIŠČE] Galerija Kresija, Ljubljana
[ZAHVALE]
[LETO PRODUKCIJE] 2012

Boxing Match izpostavlja odnos med “boxing matchom” s strani sistema in “boxing matchom” s strani umetnikov oziroma publike kot možnih subverzivnih fragmentov v procesih sprememb dizkurzov v družbi. S strani sistema, lahko pomeni boj za spravljanje v “škatlo”, v kateri je vzpostavljen proces uniformiranja. S strani umetnikov oz. udeležencev je to dvoboj za obstanek, ki daje možnosti spremembe položaja slednjih iz “škatle”. Prostor galerije je umetniška skupina povsem predrugačila, da bi naredila perspektivični prostor, v katerega so najprej vmestili citate iz preko sto manifestov različnih umetniških skupin, posameznikov in posameznic kakor tudi članov in članic različnih avantgardnih gibanj v preteklem stoletju. Na manifestativen način se z instalacijo sprašujejo o vlogi umetniške produkcije v kulturi in hkrati izzivajo publiko, da zastopi ambivalentno pozicijo tisteg ali tiste, ki umetnost uporablja, izčrpuje. Umetniki svoje portrete postavijo v prostor za pretepanje z boksarskimi rokavicami, da bi pokazali ambivalentno vlogo med “splošno publiko”, ki je podrejena kultu umetnikov. Hkrati so umetniki in umetnice tudi, tisti, ki zavestno sprejmejo izpostavljanje javnosti.

MANIFEST

Izjava avtorjev: “Boxing Match je projekt, s katerim pozivamo gledalce k aktivni udeležbi in opredelitvi do razstavljenih objektov in s tem do samih avtorjev. Ideja projekta je zasnovana site – specific, v sebi vključuje razstavo in performans. Projekt je razdeljen na dva dela. V prvem delu bo na ogled postavljena razstava, ki jo bo možno videti skozi izložbena okna Galerije Kresija in bo hkrati nagovarjala gledalce na drugi del projekta. Drugi del se bo začel s performativno akcijo, ki bo obenem tudi odprtje razstave. V performans bodo vključeni gledalci, ki bodo imeli možnost aktivno posegati v prostor s transformanjem razstavljenih objektov. Foto in video dokumentacijo performansa bomo vključili v transformira no postavitev. Tako bo postavljena razstava s samimi objekti v drugem delu pridobila novo formo. Osrednji razstavljeni objekti v projektu Boxing Match so narejeni iz izložbenih lutk. Kolažiranje materiala slednjih se je v polju umetnosti pojavilo z eno pr vih nadrealističnih razstav. Na razstavi v galeriji Beaux – Arts v Parizu, leta 1938, so Salvador Dali, Marcel Duchamp, Max Ernst, Joan Miro, Hans Arp, Yves Tanguy in drugi, izložbene lutke uporabili kot nosilce za svoje slikarske, kiparske, inštalacijske in končno konceptualne intervencije. V projektu Boxing Match izložbene lutke predstavljajo glavni idejni in fizični material za izdelavo avtoportretov, teles objektov. Skolažirane avtoportrete smo upodobili kot telesa umetnika, ki v svoji hibridnosti spajajo izpostavljenost subjekta in njegove deformacije. Hibridna telesa, ki si prisvajajo okončine družbe, z njimi operirajo in so primorana delovati. V tem kontekstu umetnikovo telo predstavljamo kot družbeno telo znotraj sistema, kateremu se z mutacijami prila gaja po načelu “naravne selekcije” in v formi izložbenih lutk obstaja kot nosilec za trženje produktov. Za oblikovanje objektov in posledično določanje njihove funkcionalnosti smo uporabili formo pinjate. Pinjata ( piñata ) je del mehiške tradicije praznova nja, pri katerem se za slavljenca ob posebnih priložnostih oblikujejo fragilne figure. Viseče figure, ponavadi zelo pisane, tudi v obliki živali, mora slavljenec z zavezanimi očmi razbiti, da se iz njih vsuje vsebina darila. V Boxing Matchu smo ta fenomen ironizirali, tako bodo imeli udeleženci performansa priložnost pinjatovske destrukcije objektov. Tovrstni aktivni odnos gledalca naj bi dekonstruiral samo postavitev in skozi proces destrukcije razstavljenih del odprl možnosti participacije v produkciji ev entualnih pomenov ali antipomenov. V proces razvijanja ideje projekta Boxing Match smo vključili manifeste mnogih umetnikov in umetniških skupin, ki so vplivali na kompleksne procese transformacije kulture in umetnosti na družbo in obratno. Boxing Match se nanaša tudi na koncept antimuzeja, po katerem se ustvarjajo ambienti, performansi, ki temeljijo na destrukciji, parodiranju, deestetizaciji muzejskih funkcij razstavljanja in dokumentiranja umetniških del. V prvem delu projekta Boxing Match se bo Gale rija Kresija transformirala v “mini – muzej”, prav s prevrednotenjem prvotnega prostora galerije. V novo konstruiranem prostoru bomo predstavili svoja dela in izbrane manifeste drugih umetnikov ter umetniških skupin. Tako oblikovan prvi del projekta ter drug i del s sugerirano destrukcijo figur otvoritvenega performansa, se nanašata na eno od koncepcij antimuzeja, s katero so se ukvarjali tudi umetniki dade, nadrealizma, neodade, fluxusa, konceptuale in postkonceptuale. Boxing Match izpostavlja odnos med “bo xing matchom” s strani sistema in “boxing matchom” s strani umetnika oz. gledalca kot možnih subverzivnih fragmentov v procesih sprememb dizkurzov v družbi. S strani sistema, “boxing match” lahko pomeni boj za spravljanje v “škatlo” (Box angl. – Škatla), v kateri je vzpostavljen proces uniformiranja in mumificiranja. S strani umetnika oz. gledalca in udeleženca je “boxing match” dvoboj za obstanek, ki daje možnosti spremembe položaja slednjih iz “škatle”.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s